Làm việc hiệu quả hơn với phần mềm MES.

Tăng tốc báo cáo và ra quyết định
Kiểm soát chi phí nguyên liệu và nhân công
Giám sát hiệu quả làm việc thực tế
Nâng cao chất lượng
Liên hệ

Chức năng phần mềm MES

Quản lý hàng tồn kho

 • Quản lý tồn trên chuyền.
 • Xác định tồn kho của đợt nhập nào.
 • Quản lý tồn kho lỗi.
 • Tự động tính toán và đề xuất vị trí lấy hàng theo FIFO.
Tìm hiểu thêm

Quản lý quy trình sản xuất

 • Xây dựng quy trình sản xuất cho từng sản phẩm.
 • Ràng buộc thứ tự bước sản xuất.
Tìm hiểu thêm

Quản lý tiến độ sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất cho từng PO, chi tiết đến máy/nhân viên.
 • Ghi nhận số lượng và thời gian thực hiện.
 • Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch.
Tìm hiểu thêm

Truy xuất nguồn gốc

 • Từ mã sản phẩm truy ngày sản xuất, nhân viên, máy thực hiện và lô nguyên liệu sử dụng.
Tìm hiểu thêm

Theo dõi giá thành sản xuất

 • Ghi nhận chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung.
 • Báo cáo tổng hợp giá thành sản xuất theo sản phẩm.
Tìm hiểu thêm

Kiểm soát chất lượng

 • Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.
 • Kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát chất lượng thành phẩm đầu ra.
Tìm hiểu thêm

Về chúng tôi

Đội ngũ tại APPRO là những nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm phát triển phẩn mềm quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tư vấn giải pháp phần mềm tối giản và ổn định, giải quyết đúng những khó khăn doanh nghiệp của bạn đang gặp phải với chi phí hợp lý nhất.

Hợp tác với chúng tôi, bạn sẽ có một phần mềm quản lý sản xuất được thiết kế riêng , không phải gò ép vào quy trình phức tạp của những giải pháp có sẵn. Từ đó, việc quản lý doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng, bạn có cơ sở đưa ra quyết định đúng đắn và nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn.

--APPRO Vietnam

10+ năm kinh nghiệm
6 lập trình viên
12 dự án thành công

Liên hệ

Đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của bạn về phần mềm quản lý sản xuất.

Live Chat

© 2024 APPRO Vietnam